Uchodźcy 0

Pomoc psychologiczna dla uchodźców

Liczba uchodźców na świecie rośnie w zastraszającym tempie. Według szacunków Wysokiego Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), w 2015 roku swoje domy musiało opuścić ponad 65 mln osób. Uchodźcy to ludzie uciekający przed wojną...

Depressed Man Portrait 0

PTSD: Rosnąca epidemia

Lata misji w Iraku i w Afganistanie, zaowocowały w Polsce Zespołem Stresu Pourazowego pośród personelu wojskowego. Ale występuje także wśród ocalałych z katastrof naturalnych ofiar przestępstw i wielu innych, którzy doświadczyli traumatycznych wydarzeń. Zespół...

2015_Suruç_bombing_in_Turkey 0

Kiedy uderzają terroryści

Kiedy terroryści uderzają, jak to miało miejsce w listopadzie w Paryżu, czy dziś w Brukseli, wydarzenia, uwiecznione na zdjęciach i przekazach filmowych, a przekazywane za pośrednictwem komunikacji masowej, są odczuwalne na całym świecie. Terroryści...

cancer 0

PTSD, częsty towarzysz raka

Wielu specjalistów, mówiąc o PTSD, ma na myśli weteranów misji, ofiary przestępstw, czy katastrof. Jednak od 1994 roku PTSD diagnozuje się także u osób chorujących na nowotwory. Zaburzenie stresu pourazowego jest zaburzeniem lękowym. Może...